EU- kommissionen ger nu Thailand gult kort och en varning om handelsförbud på grund av olagligt fiske

Efter flera månader av bilaterala diskussioner med Thailand har åtgärderna mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) inte varit tillräckligt kraftfulla. Thailand anklagas även för att bryta mot internationell fiskelagstiftning och mänskliga rättigheter.

– En varning med ett så kallat gult kort har visat sig vara effektivt för att få länder att bekämpa olagligt fiske. Kommissionär Vella har uppvisat ett starkt globalt ledarskap genom att tillämpa EUs nya tuffa reglering mot illegalt fiske och har satt press på en av världens största fiskenationer, säger Håkan Wirtén generalsekreterare på Världsnaturfornden WWF.

Thailand är världens näst största producent av konserverad tonfisk. Mellan 2011 och 2013 importerade EU fiskprodukter till ett värde av cirka 1,8 miljoner kronor och Sverige är en av importörerna. De fem största importländerna i EU är Storbritannien, Italien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna (Eurostat). Sverige importerar via Thailand direkt eller indirekt via andra länder.

– Den thailändska myndighetenskontrollen och övervakningen av landets fiskefartyg är otillräcklig. Det resulterar i illegala aktiviteter som förstöra marina ekosystem och minskar fiskbestånden. Många av arbetarna på fiskebåtarna lever ofta under oacceptabla och slavliknande förhållanden, där de förnekas sina mänskliga och sociala rättigheter, säger Inger Näslund expert fiskefrågor på WWF.

WWF ställer sig tillsammans med Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana och The Pew Charitable Trusts bakom EU-kommissionens sanktionsvarning gentemot Thailand.

Fiji, Panama, Togo och Vanuatu tilldelades gult kort år 2012 och 2014 fick Belize handelsförbud. Till följd av det ligger nu de fem länderna i bräschen och banar vägen för den regionala kampen mot olagligt fiske.

Lämna en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.