Antalet personer som är så skuldsatta att de måste ansöka om skuldsanering ökar

Antalet ansökningar om skuldsanering ökar för tredje året i rad under årets första sex månader. Totalt ansökte 5 832 personer om skuldsanering under perioden, vilket kan jämföras med 5 226 personer under första halvåret 2014. Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994 och ansökningarna har ökat stadigt sedan 2009.

– Ökningen kan bero på att det numera jobbas aktivt i många kommuner med att hjälpa de som hamnat i den här situationen, men det kan också bero på att skuldsättningen generellt verkar öka säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare på inkassobolaget Visma Collectors.

Den som beviljas skuldsanering ska vara så svårt skuldsatt att det inte anses möjligt att återbetala skulderna inom en rimlig framtid. Därefter betalar den skuldsatte av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt. Vanligtvis sker detta under en femårsperiod och därefter avskrivs resterande skuld. Enligt Kronofogdens statistik har över 100 0000 människor varit registrerade hos dem i över 20 år. De lever i många fall på existensminimum, vilket kan leda till att både den skuldsatte och människor i deras närhet mår dåligt. Det är enkelt att låna idag vilket förklarar utvecklingen, läs mer hos www.weblåna.se, de kan förklara varför weblån och andra låneformer ökar antalet lån hos konsumenterna.

– Undvik att skuldsätta dig genom att se över dina levnadskostnader och lämna ett utrymme för förändringar i ekonomin, säger Maria Blomqvist.

Det är en farlig väg med allt fler lån som inte an betalas och problemet lär öka i framtiden om inget görs. Denna utveckling bör stoppas via lagar och förordningar.

Lämna en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.