Plan- och bygglovsavgifterna har ökat med över 400 procent

Plan- och bygglovsavgifterna har ökat med över 400 procent

Det visar en ny rapport som tagits fram av KTH på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF. Rapporten granskar avgifterna för bygglov och planering samt anslutning till olika ledningsnät som följer med byggandet av ett småhus.

I den allmänna debatten har man hittills fokuserat enbart på markpriser och de direkta byggkostnaderna. I den här rapporten har vi tittat på den samlade kostnadsutvecklingen och kan konstatera att avgiften för den kommunala hanteringen har ökat betydligt snabbare än andra kostnader. Läs mer om att bygga hus hos hustankar.se. De skriver om det senaste som sker när det gäller småhus.

– Avgiftsökningen är enorm och mest anmärkningsvärd är den stora skillnaden mellan olika kommuner. Man måste verkligen fråga sig om detta är rimligt. Planmonopolet gör att kommunerna har en oerhört stark ställning vid prissättningen, säger David Johnsson, vd på TMF.

– Det påstås ofta att det har blivit dyrare att bygga hus, men den främsta kostnadsökningen står kontorsarbetet på kommunerna för – inte kostnaden för själva byggandet. Det är nödvändigt att tillsätta en utredning som genomför en oberoende granskning av orsaken till att just plan- och bygglovsavgifterna skenat på detta sätt, säger David Johnsson.

Foto: Hjältevadshus

Lämna en kommentar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.